pabūklas

pabūklas
pabū̃klas sm. (2) J.Jabl, pabū́klas (1) 1. R194, Kv, Grd padargas, padarynė, įrankis, prietaisas: Susidėjo visus savo pabū́klus ir išejo Slnt. Su tokiais pabū̃klais neką padarysi Krkl. Menkas tebus amatininkas be gerų pabū̃klų NdŽ. Turime ir gaidas, ir pabūklus – pasakyk tiktai, kaip mums atsisėsti? Blv. Senovės muzikos pabūklas I. Pabūklas tolimo regėjimo I. Kariniai pabū̃klai yra stambūs ginklai FT. Pabūklai keliami B. Tuojaus atsiradusiu du liekoriu su savo pabūklais TP1880,51.suardyto daikto sudedamoji dalis: Sulūžusių ratų bėr pabūklai, pačių ratų nebėr Varn. Visus pabūklùs girnų išrinko Krš. 2. 33 kar. patranka. 3. priemonė, būdas: Toksai geriausias spasabas, arba pabūklas, ant nusikratymo pageidimo brš. 4. vaiduoklis: Iš tiesos nežinojo nė tiek, ar ji gyva, arba, rasi, koks pabū̃klas jam pasirodęs Jrk112.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamasis vamzdinis ginklas (didesnio negu 20 mm kalibro) sviediniais (minomis) šaudyti; priešo kariams, ugnies priemonėms naikinti arba slopinti, gynybos įrenginiams ir statiniams ardyti ir kt. Veikimo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklas neužtaisytas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – terminas, nusakantis, kad pabūklas neužtaisytas, nes nebuvo įsakymo. atitikmenys: angl. gun clear; gun empty pranc. pièce vide …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pabūklas — pabū̃klas dkt. Zeni̇̀tinis pabū̃klas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • beatošliaužis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas, kurio vamzdis neatšliaužia šūvio metu. Tai pasiekiama išleidžiant pro plyšį drūtgalyje dalį parako dujų kryptimi, priešinga atošliaužos krypčiai. Pagrindinės beatošliaužio pabūklo charakteristikos:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pagrindinis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas, kurio koordinatės laikomos ugnies pozicijos koordinatėmis. Pagrindinis pabūklas turi turėti vidutinį vamzdžio išdilimą palyginus su kt. baterijos pabūklais. Pagrindinis pabūklas skiriamas: antrasis –… …   Artilerijos terminų žodynas

  • universalusis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas, galintis šaudyti į įvairius antžeminius, antvandeninius ir oro taikinius, pvz., jūrų artilerijos pabūklas – į antvandeninius ir oro taikinius; zenitinės artilerijos pabūklas – į oro ir antžeminius… …   Artilerijos terminų žodynas

  • saliutinis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas, skirtas saliutams; gali būti specialiai pagamintas pabūklas šaudyti salvėmis arba saliutui naudojamas kovinis pabūklas. atitikmenys: angl. saluting gun rus. орудие для салютов …   Artilerijos terminų žodynas

  • branduolinis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklas (patranka, haubica, minosvaidis), galintis šaudyti branduoliniais šaudmenimis (sviediniais, minomis). Branduolinis pabūklas gali būti tiktai didelio kalibro (ne mažesnio kaip 152–155 mm). atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mokomasis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialiai pagamintas arba netinkamas koviniam naudojimui pabūklas, naudojamas mokymo tikslais. Mokomasis pabūklas gali būti nesupjaustytas ir supjaustytas. Ant pagrindinių mokomojo pabūklo dalių įspauduojama… …   Artilerijos terminų žodynas

  • stacionarusis pabūklas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos pabūklas, įtaisytas ant nejudraus pagrindo (kranto ir įtvirtintų rajonų artilerija). atitikmenys: angl. fixed gun rus. стационарное орудие ryšiai: sinonimas – nejudrusis pabūklas …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”